Referenser

Referenser

Koncernen har haft många nöjda kunder genom åren. Här följer några exempel och sammanfattningsvis en del information.
Referenser

Brobyte Haninge Kommun

Bytet av gång och cykelbron i Jordbro sommaren 2017 är nu klar. Bron är 200 meter lång. Projektbudgeten är 10 miljoner. Beställare är Haninge kommun. Vi har varit behjälpliga med projektering och byggledning.Pågående – Söderströmsbron, T-banebron mellan Slussen & Gamla stan


Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan – en av de mest trafikerade sträckorna i hela kollektivtrafiken. Mellan 2014 och 2019 genomför SL en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden. Projektbudget: 400 miljoner, fyra brobyten på totalt 172 m och fyra st flottbroar à 8-12 m. Den femte och mellersta bron har reparerats och används som temporär bro, arbetet sker i etapper. Vi har varit behjälpliga med: projektledning, projekteringsledning, projektering, framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling samt byggledning. Genomförandet sker mellan 2012-2019.


AB Storstockholms lokaltrafik


Projekt: Brobyte av en 136 meter lång bro över Värmdöleden vid Sickla (lugnets trafikplats) i samband med Saltsjöbanans upprustning.
Projektbudget: ca 35 miljoner
Vi har varit behjälpliga med: Projekteringsledning, framtagande av förfrågningsunderlag, upphandling och samordnande byggledare.
Projektet genomfördes mellan 2015-2017


Vega Trafikverket

Trafikverket Vega/Haninge


I samband med att Trafikverket bygger en ny pendeltågsstation i Vega/Haninge, så passar kommunen på att byta bron vid Vega från 1935 över Nynäsbanan. Infrakonsult finns med redan i utredningsskedet men även för projektledning, projekteringsledning, besiktning och byggledning för själva brobytet på plats samt vid tillverkningen av brobalkarna i fabrik. Projektbudget 23 miljoner kr.


hesselby referensbild

AB StorStockholms Lokaltrafik

Här genomfördes 6 st brobyten på T-banesträckan Alvik-Åkeshov. Vi anlitades som projekt- och projekteringsledare, utredare och byggledare. Projektbudgeten var 60 miljoner kronor.


Trafikkontoret 15-17

Trafikkontoret 2015-2017

Vi konsulterar som byggledare och samordnande byggledare. Jobbet började 2015 och avslutas 2017, entreprenadsumman är 132 miljoner.


Swedavia

Swedavia – Arlanda Bana 3

Renovering och nytt slitlager på bana 3, Arlanda. Under sommaren 2016 fortsatte Swedavia sitt upprustningsarbete av landningsbanorna på Sveriges största flygplats. Infrakonsult var med i projektet och hade hand om den löpande kvalitetskontrollen och slutbesiktning av ny asfalt, ca 250 000 kvm. Arbetet på en flygplats av den här storleken kräver både extrem noggrannhet men har också en begränsad tid för utförandet. Peab var upphandlad entreprenör och jobbade i två skift, så dagarna blev långa för vår byggledare på plats.

Referenser

AB StorStockholms Lokaltrafik

I samband med upprustningen av tunnelbanans sträckning Globen-Hagsätra var vi behjälpliga som projekt- och projekteringsledare, utredare och byggledare. Projektbudgeten var 1.1 miljarder kronor.

Referensbildexplo

Exploateringskontoret Stockholms Stad

Arne Beurlings torg i Kista. Vi har bistått Exploateringskontoret med byggledningstjänster i samband med nybyggandet av infrastruktur. Budgeten låg på 20 miljoner.

Refbildhaninge

Haninge Kommun

Vid utbyggnaden av väg, vatten och avlopp i Gudö, anlitades vi som byggsamordnare.

Refbildnacka

Nacka Kommun

Ett omfattande exploateringsarbete på Älgö i Nacka, där nya vägar och V/A lagts ner.

Refbildsolna

Solna Stad

I Solna stad isolerades och utfördes betongreparationer på fyra broar. Våra insatser har varit byggledning och tekniskt stöd. Entreprenadkostnaden var ca 10 miljoner.

Refbildtrafikverket

Trafikverket

Under flera år har vi hjälpt Trafikverket med bygg-och projektledning, tekniskt stöd i samband med reparationer av Essingeledens brofogar, omisolering av körbanor samt betongunderhåll.

Refbildtrafikkontoret

Trafikkontoret Stockholms Stad

Som byggledare har vi varit med och miljöupprustat Hornsgatan i tre etapper. Arbetet innebär omläggning och nyläggning av ledningar, breddning av gångbanor, anläggande av skelettjord för trädplantering samt nya ytskikt.