Infrakonsult

Infrakonsult

Infrakonsult är en koncern bestående av tre aktiebolag.
  • Infrakonsult Sverige AB
  • Infrakonsult Sthlm Syd AB
  • Infrakonsult Sthlm Nord AB

Koncernen har för närvarande 32 anställda och verksamheten bedrivs mestadels i Stockholmsregionen. Vi genomför bygg- och projektledning inom mark- och anläggningssektorn. Kunderna är i huvudsak statliga verk, kommuner och landsting.

Nyheter


Kul på jobbet!


Som vanligt ställer InfraKonsult upp på Bellmanstafetten, det blev en hel del bra resultat men framför allt en trevlig eftermiddag med många skratt.