Kompetenser

Kompetenser inom koncernen

Då merparten av våra anställda tidigare arbetat som entreprenörer och därmed har god branschkompetens, kan vi ge Er stor trygghet i alla led och processer. Koncernen erbjuder:
 • projektering
 • byggledning
 • projektledning
 • projekteringsledning
 • granskning
 • utredning
 • mark- och anläggningsbesiktning
 • kontrollansvarig behörighet N
 • kontrollansvarig behörighet K
 • entreprenadkalkyl
 • förfrågningshandling
 • arbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U
 • upphandling av entreprenad

Projektering